Afscheid na leven

Bij overlijden van een dierbare, richt ik mij als ritueelbegeleider op de inhoud van en het betekenis geven aan het afscheid.

Daarbij kan ik een afscheidsceremonie vormgeven, begeleiden en/of voorgaan. Dit kan een herdenkingsdienst zijn, een crematie of een begrafenis.

Ook bij het verstrooien van de as of het plaatsen van de urn  ben ik eveneens graag tot steun. Ook dit moment is het waard om bijzondere betekenis aan te geven.

Werkwijze

 

Samen

In de dagen van afscheid ga ik met de naaste(n) om tafel. Naast het vele logistieke en zakelijke geregel, maak ik dan tijd om echt even stil te staan.  Bij hoe diegene in het leven stond. En bij wie degene voor jou was. Door er zo samen aandacht te geven komt er vaak een rode draad tevoorschijn. Soms ontstaat er een mooie boodschap. Of past een bijzondere handeling, een ritueel, zo echt bij het afscheid. Dit geeft bodem aan de vorm van het afscheid.

Een vorm waarin we samen op zoek gaan naar troostende woorden. Naar treffende muziek, naar beelden met bijzondere herinneringen, naar passende kunst. Net wat wenselijk is. Zo vormt zich gedurende de dagen een passend afscheid rond het geleefde leven.

De focus ligt om samen te komen tot een unieke en vooral een betekenisvolle afscheidsceremonie.

Persoonlijk

Een afscheid waarin het respect voor de overledene voorop staat. Eén waarin de overledene wordt herkend. Eén waarin verbinding wordt gemaakt tussen het geleefde leven en de tijd die komen gaat. Een afscheid waarin een lach en een traan naast elkaar mogen staan.

In overleg

Afscheid nemen beleeft iedereen op een andere manier. Waar de een zoveel mogelijk zelf wil doen, geeft een ander het liever (gedeeltelijk) uit handen. Ik wil hier graag ruimte voor laten.

Mijn streven is om de naasten zoveel mogelijk bij het afscheid te betrekken. Dit kan op velerlei manieren. Zo zijn er bijvoorbeeld denkers en doeners. Mensen die op de voor- en mensen die liever op de achtergrond bezig zijn. De één zal bij voorkeur de diepte opzoeken en de ander houdt liever ‘afstand’.

Door samen te kijken waar de behoefte ligt, vormt het afscheid zich passend bij de overledene en bij de nabestaanden.

Na het afscheid

In de eerste weken na het afscheid neem ik contact op voor een nazorggesprek. Er is dan tijd om naar de dagen van afscheid terug te kijken.
Ter afronding wordt een herinneringsboek van de ceremonie afgegeven.

Ook is er aandacht voor het nu en tijd om met een voorzichtige blik naar de toekomst te kijken.

Wil je hier meer informatie over?
Wil je mij inschakelen?
Klik dan hier voor contact.

Adres

Grosthuizen 102
1633 ER Avenhorn 

Contact